3D laserscanning en drones

3D laserscanning

Een 3D laserscanner is een hoogtechnologisch toestel dat vanop afstand 3D coördinaten meet en dat tot een miljoen meetpunten per seconde registreert. Deze punten vormen samen een pointcloud of puntenwolk. Elk zichtbaar punt wordt opgemeten en dat maakt een 3D laserscanner uniek: het resultaat is volledig. Je moet nooit meer teruggaan voor extra opmetingen en kan de bijkomende resultaten uit de data van de puntenwolk halen.

3D laserscanning is bijzonder interessant om bestaande gebouwen in kaart te brengen als een geometrisch perfecte wolk van meetpunten. Zelfs de grilligste vormen of moeilijk toegankelijke plaatsen kunnen we met onze 3D laserscanner opmeten. De gegevens van de puntenwolk zijn de basis voor het concreet uitwerken van een plan (vb. als 3D model, een BIM-model, maar ook 2D tekeningen).

Doordat we met deze innovatieve techniek steeds nauwkeurige, digitale plannen van een bestaande situatie kunnen afleveren, blijven meerkosten tijdens een verbouwings- of renovatieproject beperkt.

Drones

In de landmeetkunde worden drones ingezet voor het opmeten van zeer grote gebieden of moeilijk bereikbare plaatsen. Hierdoor kunnen we sneller en nauwkeuriger dan met klassieke meetapparatuur gegevens in kaart brengen.

De drone meet volgens een computergestuurd vliegplan en maakt foto’s van het te meten terrein of gebouw. Een drone kan ook ingezet worden voor de inspectie van een terrein, om eventuele problemen preventief te lokaliseren of bij de opvolging van werven. De toepassingsgebieden zijn zeer gevarieerd: architectuur, monumentenzorg, archeologie, geologie en topografie.

Fotogrammetrie

Fotogrammetrie is de snelle en efficiënte methode om bijvoorbeeld met drones een orthofoto te maken. Dit is een beeld dat uit een reeks foto’s wordt gegenereerd na correctie van de optische vervorming. De foto’s komen op eenzelfde schaal te staan en kunnen we importeren in een CAD of GIS applicatie om grote terreinen op te meten en andere geometrische info te verwerven. De foto’s kunnen ook de basis vormen om een 3D model op te bouwen.

In de praktijk kiezen we vaak voor een combinatie van verschillende technieken om de beste meting af te leveren. Wil je graag meer weten over de voordelen van een opmeting met 3D laserscanners? Contacteer ons voor bijkomende informatie.